(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Taryba į posėdį rinksis rugpjūtį

2017 m. liepos 8 d.

Pas­ku­ti­nį bir­že­lio ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba į ki­tą po­sė­dį rink­sis tik rugp­jū­čio pa­bai­go­je – Ta­ry­bos na­riai lie­pą išei­na ato­sto­gau­ti.

Bir­že­lio Ta­ry­bos po­sė­dy­je ne­bu­vo iš­nag­ri­nė­tas vie­nas į dar­bot­var­kę įtrauk­tas klau­si­mas. Į rugp­jū­čio mė­ne­sio po­sė­dį per­kel­tas klau­si­mas dėl di­džiau­sio leis­ti­no pa­rei­gy­bių (eta­tų) nu­sta­ty­mo Lio­lių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Tuo­met mo­kyk­lo­se jau tu­rė­tų bū­ti paaiš­kė­jęs mo­ki­nių ir kla­sių komp­lek­tų skai­čius, to­dėl nu­sta­ty­ti pa­rei­gy­bių (eta­tų) skai­čių ga­li pri­reik­ti ir ki­toms mo­kyk­loms.

„Kel­mės kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

30 dviračių pažymėta Tytuvėnuose

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas