(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Iš įvykių suvestinės

2017 m. liepos 8 d.

Neb­lai­vi vai­ruo­to­ja ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio

Penk­ta­die­nį, 16 va­lan­dų 35 mi­nu­tės, Kra­žiuo­se, pa­sta­to vi­di­nia­me kie­me, 1966 me­tais gi­mu­si kra­žiš­kė, bū­da­ma ne­blai­vi (nu­sta­ty­tas 1,84 pro­mi­lės gir­tu­mas) vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį „RE­NAULT ME­GA­NE SCE­NIC“ ir jo ne­su­val­džiu­si at­si­tren­kė į sto­vė­ju­sį au­to­mo­bi­lį „NIS­SAN QUASH­QAI“, pri­klau­san­tį vy­rui (gi­męs 1964 me­tais, gy­ve­na Kau­ne).

Au­to­mo­bi­lis nu­va­žia­vo į grio­vį

Bir­že­lio 30 die­ną, apie 19 va­lan­dų 49 mi­nu­tės, Už­miš­kių kai­me bu­vo ras­tas į pa­ke­lės grio­vį nu­va­žia­vęs au­to­mo­bi­lis „FIAT MUL­TIP­LA“, ku­rį, kaip vė­liau paaiš­kė­jo, vai­ra­vo 1954 me­tais gi­męs, ne­blai­vus (nu­sta­ty­tas 2,66 pro­mi­lės gir­tu­mo) vy­ras.

Pa­rei­gū­nams siū­lė ky­šį

Lie­pos 6 die­ną, 1 va­lan­dą 40 mi­nu­čių, Kel­mė­je, Vy­tau­to Di­džio­jo g., vy­ras, gi­męs 1979 me­tais, siek­da­mas iš­veng­ti ad­mi­nist­ra­ci­nės at­sa­ko­my­bės už tai, kad vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį ne­blai­vus (1,12 pro­mi­lės al­ko­ho­lio), Kel­mės ra­jo­no Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Rea­ga­vi­mo sky­riaus pa­rei­gū­nams siū­lė 500 eu­rų ky­šį. Vai­ruo­to­jas po ap­klau­sos pa­leis­tas.

Pa­reng­ta pa­gal Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to inf.

Dienos populiariausi

30 dviračių pažymėta Tytuvėnuose (1)

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas