(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

30 dviračių pažymėta Tytuvėnuose

2017 m. liepos 15 d.

Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nia­me par­ke bu­vo vyk­do­ma dvi­ra­čių žy­mė­ji­mo ak­ci­ja, per ku­rią pa­žy­mė­ta 30 dvi­ra­čių.

Va­sa­ra – dvi­ra­čių se­zo­no me­tas. Gat­vė­se pa­gau­sė­jus dvi­ra­ti­nin­kų, pa­dau­gė­ja ir dvi­ra­čių va­gys­čių.

Daž­niau­siai va­gia­mi prie par­duo­tu­vių, laip­ti­nė­se, kie­muo­se ar san­dė­liu­kuo­se pa­lik­ti dvi­ra­čiai. Va­gis ypač vi­lio­ja neapš­vies­to­se vie­to­se, ato­kiau nuo vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­rų pa­lik­ti ar prie ne­tvir­tų ob­jek­tų pri­tvir­tin­ti dvi­ra­čiai. Po­li­ci­jo­je pa­žy­mė­ti dvi­ra­čiai va­gia­mi re­čiau, ka­dan­gi juos par­duo­ti ga­na su­dė­tin­ga. Be to, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams at­ra­dus vog­tą žy­mė­tą dvi­ra­tį, ne­sun­ku iden­ti­fi­kuo­ti jo sa­vi­nin­ką, tad di­des­nė ti­ki­my­bė jį pra­ra­dus su­si­grą­žin­ti.

Dvi­ra­čių re­gist­ra­vi­mas po­li­ci­jo­je – veiks­min­ga ir nie­ko ne­kai­nuo­jan­ti po­li­ci­jos pa­slau­ga. Tai vie­na iš pre­ven­ci­nių prie­mo­nių, ne tik ap­sau­gan­ti tur­tą nuo il­ga­pirš­čių, bet ir pa­de­dan­ti išaiš­kin­ti dau­giau va­gys­čių.

Daik­tų žy­mė­ji­mo ak­ci­ją ga­li­ma suor­ga­ni­zuo­ti ir gy­ven­to­jų kie­me, jei­gu su­si­bu­ria žmo­nių gru­pė. Bet ku­ris pa­žy­mė­tas daik­tas, už­kli­ja­vus lip­du­ką, vei­kia ir kaip pre­ven­ci­nė prie­mo­nė, tad gy­ven­to­jai ra­gi­na­mi ak­ty­viau rū­pin­tis sa­vo tur­tu.

Pa­reng­ta pa­gal Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to inf.

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to nuo­tr.

Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jo­je pa­žy­mė­ta 30 dvi­ra­čių.

Dienos populiariausi

Merą pavaduoja Biudžeto ir investicijų komiteto pirmininkas (1)

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas