(detali)

Orai Kelmėje

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Laimėjo būrys karatistų

2013 m. birželio 27 d.
Varžybų nugalėtojais tapo Julius Simonovičius, Vakaris Kaveckas, Edvinas Bartašius, Kornelijus Kaveckas, Ernestas Urbietis, Ignas Balčiūnas, Emilija Lidytė, Gvidas Rimkus, Lukas Neimantas, Mantas Eigirdas.
Antrąsias vietas iškovojo Gabrielė Vismantaitė, Adrijus Trinka, Lukas Ališauskas, Geraldas Dvarionas, Astijus Ditmanas, Kęstutis Kaminskas.
Bronzos medalius pelnė Kristijonas Pocius, Nedas Baltrušaitis, Vilius Pakačimas, Lukas Paliūnas, Arminas Šidlauskas, Arnas Šulskis, Mindaugas Lidys.
Dabar sportininkai rengsis...

Išrinktos gražiausios sodybos

2013 m. birželio 27 d.
Gra­žiau­sia mies­te iš­rink­ta Ri­mos ir Graž­vy­do Da­nie­lai­čių, gy­ve­nan­čių Mau­me­džių gat­vė­je, so­dy­ba. Šei­mi­nin­kai pel­nė tau­to­dai­li­nin­ko Rai­mon­do Baš­kio su­kur­tą at­mi­ni­mo ženk­lą.
Gra­žiau­sio so­do sa­vi­nin­kai – Aud­ro­nė ir Vir­gi­ni­jus Šiui­piai. Juos ap­do­va­no­jo klu­bo „Ka­lit­ka“ at­sto­vai iš Mask­vos.
Gra­žiau­siai be­si­tvar­kan­čiu dau­gia­bu­čiu pri­pa­žin­tas Ven­tos gat­vės 71a na­mas.
„Kraš­to ži­nių“ inf.

Neį­ga­lie­ji drau­ge pa­si­džiau­gė va­sa­ra

2013 m. birželio 27 d.
Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos Bubių padalinys likimo draugus iš kitų vietovių bei Biržų pakvietė vasara pasidžiaugti kartu.
Neįgalieji, susirinkę Bubių mokyklos patalpose, džiaugėsi vieni kitais. Amžiaus gražaus jubiliejaus proga pasveikino Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkę kužiškę Eleną Kačinskienę.
Pasveikinti apvalias sukaktis švenčiantys šios draugijos nariai bubiškiai.
Sveikinimus ir linkėjimus lydėjo Almos Vyšniauskienės ir Vaclovo Dauskurdžio atliekamos dainos, renginį vedusios Birutės Sinkevičienės žodžiai.
Kurtuvėnų parapijos klebonas...

Auksą laimėjo „Flamingas“

2013 m. birželio 27 d.
Varžovai nuo pirmųjų minučių kovojo labai atkakliai.
„Pelenų“ ekipai neatvykus į rungtynes, komandą sezono metu lydėjo traumos, finalui nepavyko surinkti žaidėjų, „Grifui“ užskaityta pergalė. Jis turnyre pelnė trečiąją vietą.
„Krašto žinių“ inf.

Atidaryta moksleivių darbų paroda

2013 m. birželio 27 d.
Šiame skyriuje dirba mokytojai Dalia Jokubauskienė, Indira Zebčiukienė ir Petras Rakštikas.
Skyriaus dešimtmečiui skirtoje parodoje eksponuojami geriausi šį skyrių per septynerius metus baigusiųjų darbai.
Buvusieji mokiniai buvo kviesti dalyvauti, atidarant šią parodą, bet daugelis jų negalėjo atvykti. Kai kurie tęsia meno mokslus užsienyje, kai kurie – studijuoja ar baigė studijas Lietuvoje.
„Krašto žinių“ inf.

Šventė Drą­su­čiuose

2013 m. birželio 27 d.
Pasakojimu apie Jonines ją pradėjo miestelio Kultūros centro direktorė Inga Jonuškienė.
Visi galėjo pasigėrėti miestelio Kultūros centro meno mėgėjų kolektyvais.
Apdovanotos gražiausios, tvarkingiausios Lidžių, Černiauskų ir Jasnauskų sodybos. Jas pristatydama ir šeimininkams apdovanojimus įteikdama, Drąsučių kaimo seniūnaitė Vanda Kusinienė džiaugėsi noru tvarkytis, puoselėti tautiškumą.
Vyrai savo jėgas išbandė kilnodami svarstį, nešdami maišą, mesdami trinką, tempdami visureigį ir valgydami arbūzą. Beveik visose varžybose nugalėtoju tapo Edikas Petkus.
Vaikai...

Aukštelkiškiai nori jaustis saugiai

2013 m. birželio 20 d.
Aukštelkėje įvyko saugaus eismo renginys „Aš – būsimas karys“.
Aikštelėje prie mokyklos Šiaulių vyriausiojo policijos komisariato kinologai susirinkusiesiems demonstravo, ką sugeba keturkojai jų augintiniai.
Būrelis aukštelkiškių, vadovaujami jaunųjų šaulių, pneumatiniu šautuvu šaudė į taikinius.
Violeta Budreckienė, Aukštelkės kaimo bendruomenės pirmininkė, čia pat ant stalo sudėjusi saugaus eismo viktorinos korteles su įvairiausiais kelio ženklais, ją ir surengė. Nevienodai sėkmingai atsakinėti į klausimus sekėsi ne tik konkursu itin susidomėjusiems vaikams, bet...

Jau traukia bendruomenės namai

2013 m. birželio 20 d.
Prieš trejetą metų uždarytos Šiupylių mokyklos pastatui jau nebegresia būti nuniokotam – jame įrengti bendruomenės namai. Šiuos namus stengiamasi paversti kaimo žmonių traukos centru.
Šiupyliškių jau nebekamuoja klausimas, kas laukia jau uždarytos kaimo mokyklos? Jis vis kildavo prisiminus kai kuriuos kitus Šiaulių rajone niokojamus pastatus, kuriuose buvo daugelį metų klegėję vaikai.
Namas, renovuotas pasitelkus Europos Sąjungos lėšas, pašventintas. Skambėjo Meškuičių folkloro ansamblio atliekamos dainos. Nukirpta simbolinė juostelė...

Partneriai susitiko Danijoje

2013 m. birželio 20 d.
Da­ni­jos sos­ti­nė­je su­si­ti­ko aš­tuo­nių ša­lių at­sto­vai.
Vi­sos de­le­ga­ci­jos pri­sta­tė sa­vo ša­lis.
Ap­si­lan­ky­ta dar­bo bir­žo­je ir mo­kyk­lo­je, ku­rio­je mo­ko­si mo­ki­niai, ne­sėk­min­gai mo­kę­sis anks­tes­nė­je mo­ky­mo įstai­go­je. Kai­riš­kiai tei­gia, kad la­bai nau­din­gos bu­vu­sios jiems skai­ty­tos pa­skai­tos apie Da­ni­jos švie­ti­mą.
Taip pat pa­gi­lin­tos ang­lų kal­bos ži­nios, su­si­ras­ta nau­jų drau­gų.
Rug­sė­jo mė­ne­sį pro­jek­to par­tne­riai su­si­tiks Kai­riuo­se.
„Kraš­to ži­nių“ inf...

Žemdirbių šventė

2013 m. birželio 18 d.
Kužių seniūnijos Kuzavinės kaimo lauke vykusioje žemdirbių šventėje į linksmybes galėjo įsijugti kiekvienas atėjusis.
Šventę pradėjo arklio traukiamu plūgu lauką ardama Emilija Rimeikienė, Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėja.
Tame pačiame lauke plūgus netrukus suleido su traktoriais rungtyniavę Šiaulių rajono artojų varžybų dalyviai. Jiems buvo nelengva, nes žemė senokai arta, susigulėjusi.
Pirmąja vietą laimėjo Ginkūnų agrofirmos atstovas Raimondas Gumbelevičius, antrąją – Kęstutis Miniauskas iš Henriko Kalinausko ūkio, trečiąją – Paulius Rimeikis iš Micaičių.
Surengtos...

Šurmuliavo vasaros stovykla

2013 m. birželio 18 d.
Stovykloje veikė trys būriai, kuriems vadovavo mokyklos gamtos apsaugos komiteto nariai – savanoriai, penktokai ir šeštokai. Puikiai su savo pareigomis susitvarkė seserys Rima ir Eda Petrošiūtės, Kamilė Teresaitė, Erika Poškutė, Donatas Gricius ir Benas Spulginas. Jie visi išaugo iš stovyklos narių.
Stovykla vaikus viliojo ne tik judriaisiais žaidimais ir sportinėmis varžybomis. Čia užsiėmimo rado įvairiausių pomėgių vaikai.
Lankėmės etninės kultūros ir tradicinių amatų centre. Vaikus molio lipdybos paslapčių mokė pats puodžių karalius Algimantas Tamašauskas...

Paminėjo tremties metus

2013 m. birželio 18 d.
Kuršėnų miesto centre, prie Tremtinių kryžiaus, paminėta Gedulo ir vilties diena. Dalyvavo ir keletas politikų, kultūros darbuotojų.
Seimo narė Rima Baškienė, paminėjusi tautai skaudžią 1940-ųjų birželio 15-ąją, pažymėjo, kad tremtiniai, vadinami Sibiro vaikais, – tai pavyzdžiai, į kuriuos reikia lygiuotis.
Apie jų kelionę į nežinią pasakojo Tomas Vaitkus, Savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas.
Rolandas Tamošaitis, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokytojas, minėjo, kad jei ne okupacija, ne trėmimai, tai dabar Lietuvoje gyventų apie penkis...

„Venta“ įveikė „Babrungą“

2013 m. birželio 18 d.
Rung­ty­nės vy­ko at­kak­liai. Pir­mie­ji įvar­tį įmu­šė plun­giš­kiai. Re­zul­ta­tą iš­ly­gi­no Ta­das Glo­de­nis.
Rung­ty­nėms bai­gian­tis, plun­giš­kiai ka­muo­lį nu­krei­pė į sa­vo var­tus.
„Kraš­to ži­nių“ inf.

Susitiko dviejų rajonų tautodailininkai

2013 m. birželio 13 d.
Kuršėnų etninės kultūros ir tradicinių amatų centre susitiko, bendravo Šiaulių ir Joniškio rajonų tautodailininkai.
Joniškiečiai į Kuršėnus atvyko uždaryti čia veikusios savo ir kolegų miniatiūrų parodos.
Birutė Poškienė, Šiaulių rajono tautodailininkų vadovė, paskelbė, kad su daugiau kaip trisdešimties gražiadarbių paroda susipažino labai daug žmonių, taip pat ir iš užsienio.
Aniceta Krajinienė, burianti joniškiečius tautodailininkus, juokavo, kad parodos „kaltininkė“ – Virginija Kutkienė, mažų paveikslėlių dažniausiai turinti mugėse ir panašiuose renginiuose. Jai ir kilo mintis...

Šeimininkai neišsaugojo lygiųjų

2013 m. birželio 13 d.
Pirmąją kėlinio pusę abi komandos žaidė neįgydamos ryškesnės persvaros. Palaipsniui šiauliečiai ėmė prasiveržti prie varžovų vartų.
Pirmasis kėlinys baigėsi be įvarčių.
Antrajame kėlinyje „Juventa-99“ ėmė dažniau atakuoti „Ventos“ vartus, bet vartininkas Airidas Jocas žaidė sėkmingai.
Likus žaisti apie keturias minutes, šiauliečiai įgijo teisę kelti kampinį. Prie šeimininkų vartų susidarė grūstis, kuri baigėsi Nerijaus Stonio įvarčiu.
„Juventa-99“ po šios pergalės dar labiau sustiprino lyderės pozicijas. Ji turi 16 taškų. „Venta“ su 7 taškais – šešta iš 11-os zonos komandų...

Apdovanota kuršėniškė mama

2013 m. birželio 13 d.
Pernai 90 metų sukaktį šventusi Z. Steponavičienė yra pagimdžiusi, išauginusi ir gerai išauklėjusi dešimt vaikų.
Būdama dar tik aštuonerių, ji prižiūrėjo turtingų kuršėniškių žydų vaikus, tvarkė namus.
Ištekėjo septyniolikos. Vienas po kito gimė vaikai.
1961-aisiais po sunkios ligos mirus vyrui, ji liko viena su vaikais, kurių vyriausias tarnavo armijoje, o mažiausiai dukrytei buvo vos ketveri.
Vaikus mokė, pratino prie darbo, grūdino gyvenimas ir mama. Tačiau ji sugebėdavo verstis taip, kad šeima visada būtų soti.
Z. Steponavičienė turi 16 anūkų, 23 proanūkius ir...

Dalyvavo Europos čempionate

2013 m. birželio 13 d.
Jaunių grupėje (iki 21 metų) iki 65 kilogramų svorio kategorijoje Santana Venckevičiūtė ir kairiąja, ir dešiniąja ranka tapo čempione.
Jai per dvejus metus pavyko pasiekti tokį aukštą rezultatą ryžto, pagarbos ir meilės pasirinktai sporto šakai dėka. Sportininkę treniruoja Dinas Petkus, šiame čempionate dalyvavęs suaugusiųjų grupėje.
Edikas Petkus tarp suaugusiųjų (iki 110 kg) dešine ranka pelnė 7-ąją, kaire – 8-ąją vietą.
SPORTININKAI: Europos čempionate dalyvavo Santa Venckevičiūtė, broliai Edikas (kairėje) ir Dinas Petkai.

Populiarina sveiką gyvenseną

2013 m. birželio 13 d.
Surengėme dviračių žygį, į kurį susirinko visi, kuriems nesvetimas sveikas gyvenimo būdas.
Džiaugiamės, kad prisidėjo ir Stasio Anglickio mokyklos mokiniai Domas Boveris bei Denas Sutkus.
Gražų rytą susirinkome prie sportiškiausios klubo narės Ados Grubliauskienės namų, pasidžiaugėme puikiu oru ir išvykome link Smilgių. Pakeliui sutiktiems pėstiesiems ir dviratininkams skandavome šūkį „Mes už sveiką Lietuvą“ ir kvietėme prie mūsų prisidėti. Atkreipti dėmesį tikrai pavyko – žmonės mums mojo, šypsojosi, vairuotojai signalizavo.
Smilgiuose išbandėme naujus...

Pagerbti mokiniai ir mokytojai

2013 m. birželio 11 d.
Kuršėnų kultūros centre surengtoje šventėje „Žvaigždės ir žvaigždutės“ pagerbti įvairiose olimpiadose, konkursuose prizines vietas pelnę Šiaulių rajono mokiniai ir jų mokytojai.kuršė
Šventei vadovavusi Daiva Diktanienė, rajono Švietimo centro direktorė, pažymėjo, kad rajone per besibaigiančius mokslo metus buvo suorganizuotos 42 olimpiados ir kitokie renginiai. Taip pat daug vyko tokių renginių, kuriuos organizavo įvairių šalies ir užsienio institucijų atstovai.
Juditos Šertvytienės, Savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos, teigimu, rajono...

Gegužinėje mokėsi šokti

2013 m. birželio 11 d.
Kuršėnų Lauryno Ivinskio ir Meškuičių gimnazijų, Kuršėnų Stasio Anglickio ir Pavenčių mokyklų delegacijos gegužinės dalyvius mokė įvairių lietuvių liaudies šokių.
Gegužinėje dalyvavo ir Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos, su kuria jau kelerius metus bendradarbiauja Bubių mokykla, ansamblis „Vieversėlis“.
Smagias polkas, nuotaikingas dainas atliko Bubių kapela „Dubysa“.
Veikė amatų salelės, kuriose tautodailininkai, mūsų mokyklos mokytojai mokė įvairių amatų.
Vasaros gegužinė – baigiamasis projekto „Kuriame respubliką“ renginys.
Bubių mokyklos...

Dienos populiariausi

Lino šventėje pagerbtas nykstantis šalies auksas

2013 m. liepos 1 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas